Special track on AI for Good – PC Members

Christian M Adriano
Noam Aigerman
Salvatore Andolina
GUIDO BOELLA
Junwen Bai
Simone DJ Barbosa
Michel Beaudouin-Lafon
Lorenzo Bellomo
Yoshua Bengio
Stefano Berretti
Michele Bezzi
Ying Bi
Chiara Boldrini
Mohamed CHETOUANI
Baptiste Caramiaux
Giovanna Castellano
Ming-Ching Chang
Raja Chatila
Mulin Chen
Ke Chen
Andrew Tzer-Yeu Chen
Tianyi Chen
Tianshui Chen
Yuzhou Chen
keyang Cheng
Ulises Cortes
Atia Cortés Martínez
Chaoran Cui
Adam Dahlgren Lindström
Peng Dai
Daisuke Deguchi
Xiang Deng
Jiankang Deng
Alessandro Di Stefano
Yu Ding
Junyu Dong
Dong Du
Petter Ericson
Danit Gal
Wei Gao
Davide Grossi
Junheng Hao
Yanbin Hao
Xiangteng He
Rongyao Hu
Bin Hu
Céline Hudelot
Lianwen Jin
Ali Knott
Marta Kwiatkowska
Haruya Kyutoku
Yawei Li
Wanhua Li
Xuelong Li
Weixin Li
Zhouhui Lian
Siyuan Liang
Henry Lieberman
Helena Lindgren
Miaomiao Liu
Hongmin Liu
Zhe Liu
Yaoyao Liu
Shiguang Liu
Yun Liu
Yuanting Liu
Jiawei Liu
Hong Liu
Lijie Liu
Wu Liu
Andrea Loreggia
Guangming Lu
Junbo Ma
Xu Ma
Giuseppe Manco
Ioana Manolescu
Qirong Mao
Sean McGregor
Jose M. Molina
Aske Mottelson
Canh Hao Nguyen
Juan Carlos Nieves
Naoko Nitta
Weihua Ou
Ana Paiva
Lili Pan
Paolo Papotti
Chanyoung Park
Yuxin Peng
Bisser Raytchev
Zhiwen Shao
Yuming Shen
Haichao Shi
Munindar Singh
Mofei Song
Liangchen Song
Gan Sun
Li Sun
Yu-Wing Tai
Catherine Tessier
Andreas Theodorou
Truyen Tran
Ricardo Vinuesa
Ziwei Wang
Xu Wang
Yuan-Gen Wang
Gu Wang
YuXin Wang
Jinbao Wang
Yuguang Wang
Kwan-Yee K. Wong
Yu-Huan Wu
Maonian Wu
Chongruo Wu
Xiao-Jun Wu
Yong Xia
Siyu Xia
Chuhua Xian
Jing Xiao
Hongtao Xie
Xin-Shun Xu
Yunlu Xu
Linchuan Xu
Zenglin Xu
Xinge YOU
François YVON
Shiyang Yan
Huiyuan Yang
Zhaohui Yang
Xu Yang
Taiping Yao
Yu Yin
Tan Yu
Yi Yu
Ya Zhang
Jing Zhang
Zheng Zhang
Jian Zhao
Bin Zhao
Yong Zhou
Shuigeng Zhou
Jianke Zhu
Xinxin Zuo
sileye ba
chunxiao fan